Basına ve Kamuoyuna..

Darbeler her yönüyle demokrasi, hukuk devleti ve özgürlüklere yönelen saldırılardır.

15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleşememesinin en büyük nedeni toplumun her kesimi ile halkların takındığı darbeye karşı ortak tutumdur.

Ülkemiz darbeyle ilk defa karşılaşmamış ve ortak bilinçle demokrasiye olan istek ve inançla hareket ederek gerek siyaseten, gerekse toplumun her kesimi hep birlikte darbeyi bertaraf etmiştir.

Bir kez daha bu darbe girişimini kınadığımızı ve tüm sonuçları itibariyle halkımızın ülkemizin böylesi bir saldırı ile bir daha karşı karşıya olmamasını dileriz. Bu uğurda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileriz.

MAGİİD olarak her türlü darbe ve girişimlerine karşı durduğumuzu, darbelere karşı her zaman demokrasiyi savunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.