BİRİNCİ GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Birinci Genel Kurul toplantısı

20.01.2019 tarihinde saat 12.00 de Dernek Merkezi olan Palmiye Mah.1254 sk. Raşit Cabir Apt.altı No:24/A Yenişehir/Mersin adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27.01.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Bilal ORAK
Geçici Dernek Başkanı

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan teşkili
3- Geçici Yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4- Görüşme
5- Geçici Yönetim kurulunun aklanması
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
7- Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarının seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış