Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Mardinli girişimci iş insanları derneği yani kısa adıyla MAGİİD’in 2016 yılında ortak geçmiş paydasında bir araya gelen 7 kurucu üye olan Bilal Orak, Süleyman Aktaş, Serhat Çiçek, Şeyhmus Tunç, Necmettin Dursun, Umut Çağırtekin, Destan Dilmen ile birlikte kurulmuş olan MAGİP (Mardinli genç girişimci iş insanları platformu) 2 yıl boyunca çok aktif bir şekilde ilerleyerek birçok etkinlik ve toplantı gerçekleştirerek sosyal dayanışma ve yardımlaşma konusunda çok önemli çalışmalara imza atmıştır.
Gelinen süreçte; 2018 yılı ortalarında; MAGİP’i kuran 7 kurucu üye ve MAGİP in mevcut üyelerinin ortak iradesiyle MAGİİD (Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği) kurulmuştur.

MAGİİD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, insan olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören, katılımcı anlayışı benimser. Duruş olarak tüm kurucu ve katılımcı üyeler nezdinde her türlü demokratik, eşitlikçi ve adaletli siyasal, sosyal ve ekonomik ilişkilerden yana tavır alacak ve kendi kültüründen olanı daima yaşatacak, koruyacak ve kollayacak bir vizyonu benimser. Çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

MAGİİD Amacına uygun olarak

İnsan olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören, katılımcı anlayışı,
Evrensel iş ahlakı kurallarını,
Demokratik sivil toplum anlayışını,
Tüm çalışmalarında akıl ve bilimin yol gösterici olduğunu,
Yerel girişimlerin geliştirilmesinin önceliğini,
Sermaye, emek ve girişimin birbirlerini tamamlayan unsurlar olduğunu,
Üretimde verimliliği,
Paylaşımda adaleti,
Kültürel aidiyet, birlik ve beraberliği arzulamayı,
Temel ilkeler olarak esas alır.

MAGİİD açıklanan ilkeler temelinde;

Türkiye’de öncelikle Mersin’deki Mardinli Girişimci İş İnsanlarını bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,

Mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek,

Derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, yerel ve ulusal anlamda ekonomik,

Kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmek,

Maddi manevi yardım ihtiyacı içerisinde bulunan kişi ve kurumlara yasal mevzuata uygun çerçevede yardım faaliyetlerinde bulunmak,

Çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırtarak kamuoyunu aydınlatmak,

Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlamaktadır.

Özetle açıklamaya çalıştığımız ilkeler ve amaçlarımız doğrultusunda her zaman daha iyisini yapma gayesiyle hareket etmeyi hedeflemektedir. Bizler Mardinli İş İnsanları olarak bireysel olsun kollektif anlamda olsun özelde bulunduğumuz şehir Mersin’e ve ülkemize ekonomik olarak katkı yapmaya devam edeceğiz. Buradan aldığımız güçle insanlarımıza maddi manevi anlamda katkılarımızı da yapmayı sürdüreceğiz.

Dile kolay tam yedi bin yıl gibi kadim ve zengin bir tarihe sahip olmuş ve nice medeniyetlere ev sahipliği etmiş bir şehirdir Mardin.. Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Süryani, Keldani ve Ezidilerin kardeşçe bir arada yaşadığı, hilalle haçı bir arada görebileceğiniz, ezanla çanı aynı anda duyabileceğiniz, adeta bir Türkiye mozaiği olan tek yerdir Mardin.

Müslüman, Süryani, Yezidi ve Yahudilerin kardeşçe birlikte aynı havayı kokladıkları şehirdir Mardin…Mardin in örnek oluşu buradan gelmektedir. Bu anlamda diyoruz ki bütün dünya Mardinleşmeli.

Bizler MAGİİD olarak farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek ; birlikte yaşama, birlikte iş yapma kültürünü hayatın her alanında yaşayacak ve yaşatacak bir duruş içerisinde olacağız.

İnsan olmak gibi en üst kimliği esas alan, farklılığı zenginlik olarak gören, katılımcı anlayışı benimseyen bir kültüre sahip olan MAGİİD yerelde ve ulusal anlamda üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlayacak proje ve çalışmaları her zaman gerçekleştirmeye devam edecektir.