KADIN..(Münevver Yıldız)

Kadınlar ,sadece toplumun yarısını oluşturdukları için değil ,herşeyden önce birey oldukları ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde birinci derecede etkin oldukları için ,yılların sonucu biriken her türlü sorunlarıyla ilgilenmesi,yasal düzenlemelerin yapılması ,kamusal yaşama katılımının özendirilmesi ve koşulların oluşturulması ,kadına yönelik şiddet ,cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesi,kadın intiharlarının yoğun yaşandığı ,töre ve namus cinayetlerının sık yaşandığı ve olağan hale getirilmiş yerlerde aileye yönelik eğitici ve önleyici önlemler alınması öncelikle devlet toplum ve ailenin görevidir.kadını birey olarak kabul görmektir.

Bu sebepten kadınlar neredeyse devlet yönetiminde hiç yoklar ,halbuki birçok meslek alanda eğitim alan kadınlar bu hakkı kazanmış olsalar da sadece sınırlı veya sembolik düzeyde görev almişlardır.Bu yüzden kadınlar erkekle kıyasla sosyal haklar açisindan geride kalmış ya erkeğin kölesi olmuş ya da malı olarak addedilmiştir.

Kadının aile ve toplum içindeki rolü genellikle çocuk doğurma,çocuğa bakma ,ev işleri yapmak,yemek yapmak,aile içindeki geleneksel görevler gibi faktörlere dayandırılarak kadını dört duvar arası hapsedilerek ,gelişen sosyal ekonomik endüstriyel ,bilimsel teknik keşiflerinden uzaklaştırmış geride bırakmıştır.

Kırsal alanlarda kadın tarlada,bahçede,halı-kilim dokumada ,üretimin olduğu alanda çalışmasına rağmen miras paylaşımına dahil edilmiyor.hatta daha ilerisi hala kimi bölge ve ailelerde kız çocuğu evlat bile sayılmıyor.

Eskiden beri erkeğin tekelinde olan sanayi ve iş alanları toplumun da dayattığı hatta miras olarak bıraktığı cahillik ,kadınların evlerinin dört duvar arası kendi sorunlarıyla kendi yağında kavrulmasında kısmen de olsa kurtulmuş gerçek anlamda değer ve rolüne kavuşmuştur.

Bu yüzden toplumlar yeni temellerini kurarken ,oluştururken, kadının kurtuluşunu ve özgürlük bağlamında binlerce yıldır süren erkek egemenliğindeki hukuksal,ekonomik olarak kadın ve erkeğin toplumun gerçek eşit bireyleri olduğunun koşullarını yaratmalı.bu yüzden eşit koşullarda özgür iki irade olarak destekleyerek toplumda ,ailede ve çalışma alanlarında pasif durumdan aktifleştirmek için imkan ve koşulları yaratmalı,yaşamın tüm alanlarını erkeğin tekerinden çıkartması ,kadına yer vermesi ,beraber üretimin tüm alanlarında yer alması için olanak sağlamak kaçınılmazdır.

Kadına imkan ve yer verilmesi durumunda değiştirecek ve verimli hale getirecek gücünün potansiyeli her koşulda vardır ve olmuştur.aileye ,topluma ve üretim alanlarına kazandırmak destek olmak güç olmayı gerektirir.

 

Münevver Yıldız