MARDİNLİ GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 03.04.2021 tarihinde saat 14.00’te Dernek Merkezi olan Palmiye Mh.1214 sk. Raşit Cabir Apt.altı No:24/A Yenişehir/Mersin adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 10.04.2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
Bilal ORAK
MAGİİD Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Başkanın Açılış konuşması
3- Divan heyeti seçimi
4- Gelir- gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması
5- Yönetim kurulunun ibrası
6- Dernek organlarının seçilmesi
7- Diğer sözlü ve yazılı önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi
8- Kapanış